محصولات کمپانی MCC

خانه محصولات محصولات کمپانی MCC

اندیکاتور اعتبارسنجی

بنا به الزامات FDA و توصیه مراجع معتبرچون CDC و ….، به جهت اعتبار بخشی مراکز ، پایش حداقل غلظت مؤثر (MEC) محلول استریل کننده یا ضدعفونی سطح بالا ضروری است. 

 • راستی آزمایی و تائید شده توسط FDA به شماره ثبت 8802800
 • کمتر از 001/0 درصد ضریب خطا
 • حصول نتیجه کمتر از 5 دقیقه
 • سنجش غلظت گلوتارآلدهید بالاتر از 7/1 درصد
Wavicide

ویویساید

استریل کننده و ضدعفونی کننده سطح بالا با پایه گلوتارآلدهید جهت ابزار پزشکی بحرانی و نیمه بحرانی مناسب مصرف در سیستم های دستی و ماشینی

 • آماده مصرف
 • PH  خنثی
 • فشار بخار بسیار پایین و فاقد بوی زننده 
 • تائیدیه عدم سمیت از FDA
 • فاقد هرگونه ماده سرطان زا مانند ارتوفنیل فنول ،فرمالدهید و………..
Wavizyme

ویویزایم

ضدعفونی کننده آنزیماتیک جهت ابزار جراحی،اسکوپ ها و البسه پزشکی در سیستم های دستی

 • PH خنثی
 • اثر ضدمیکروبی و پاک کنندگی سریع 3-2 دقیقه
 • مقرون به صرفه: تهیه 512 لیتر محلول آماده مصرف از یک گالن (75/0 درصد)
 • غیریونی
Medizime

مدیزایم

ضدعفونی کننده آنزیماتیک فرمولاسیون ویژه با کف اندک جهت ابزار جراحی ،اسکوپ ها و البسه پزشکی در سیستم های دستی و اتوماتیک و دستگاه های اولتراسوند

 • PH خنثی
 • اثر ضدمیکروبی و پاک کنندگی سریع 3-2 دقیقه
 • مقرون به صرفه : تهیه 512 لیتر محلول آماده مصرف از یک گالن (75/0 درصد)
 • غیریونی

مدیفِکت

ژل ضدعفونی دست با پایه الکل بدون نیاز به آبکشی با امکان استفاده مکرر بدون ایجاد خشکی و تحریک پوست به دلیل فرمولاسیون ویژه

 • طیف اثر گسترده:باکتری +g و g ،قارچ ها ، ویروس ها
 • اثر سریع و ماندگار در کمتر از 30 ثانیه
 • حاوی مواد محافظ و مرطوب کننده پوست
 • حاوی عصاره Aloe Vera

سولوساید

پاک کننده و ضدعفونی کننده سریع الاثر بر پایه آب و نسل جدید ترکیبات آمونیوم چهارظرفیتی دارای دو بنیان آمونیومی 

 • اثر ضد میکروبی قوی در مقابل طیف گسترده سوش های مقاوم بیمارستانی
 • اثر سریع ضدمیکروبی کمتر از 1 دقیقه
 • ضدعفونی کننده و پاک کننده هم زمان
 • دارای PH خنثی

فهرست