تاییدیه CDPH

خانه تاییدیه ها تاییدیه CDPH

CDPH: the California department of public health

CDPH اداره بهداشت عمومی کالیفرنیا وظیفه حفاظت از سلامت عمومی را در این ایالت به عهده دارد و در جهت حصول نتایج مثبت سلامت افراد, خانواده ها و جوامع فعالیت میکند.

خدمات و برنامه های خود را در راستای همکاری با ادارات بهداشت محلی,  ایالتی و فدرال و بخش های خصوصی ارئه می کند.

CDPH اداره بهداشت عمومی کالیفرنیا مطابق قانون Sherman food drug and Cosmetic  تولید  و ساخت و فروش موادغذایی ،  دارو ها و تجهیزات پزشکی و آرایشی بهداشتی در کالیفرنیا را  تحت نظارت دارد مطابق  قسمت پنجم بخش 104

 (California heath and safety cod (CDPH مخیر به صدور اسناد صادرات بر اساس درخواست کارخانه های مواد غذایی، دارو، تجهیزات پزشکی و آرایشی بهداشتی در کالیفورنیا را تحت نظارت دارد و مطابق تحت نظارت و لیسانسس CDPH که قصد صادرات محصولات خود به دیگر کشورها را دارند است.

Free sale certificate  

گواهی فروش آزاد و مدرکی دال بر اینکه محصول دارای گواهی free sale certificate  در کشور مبداء (تولید کننده) به فروش میرسد و کنترلها و نظارت های بهداشتی لازم بر روی آن صورت میگیرد.

این مدرک باید به تایید اتاق بازرگانی کشور مبداء و همچنینی سفارت ایران در آن کشور رسیده باشد جهت صدور مجوز وزارت بهداشت.


گواهی فروش آزاد شرکت شیمی طب امیر

فهرست