پوستر-هفتمین-کنگره

هفتمین کنگره تخصصی تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت و استريليزاسيون سال 96

شرکت شیمی طب امیر افتخار حضور در هفتمین کنگره تخصصی تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت و استریلیزاسیون در سال 96 داشته است. همچنین اقدام به برگزاری کارگاه ضدعفونی…

ادامه مطلب
پنجمین کنگره تخصصی تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت و استريليزاسيون در سال 94

پنجمین کنگره تخصصی تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت و استريليزاسيون سال 94

شرکت شیمی طب امیر افتخار حضور در پنجمین کنگره تخصصی تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت و استريليزاسيون در سال 94 داشته است.  

ادامه مطلب

مقررات برچسب گذاری FDA برای ضدعفونی آندوسکوپ ها: نقطۀ مقابل

انجمن منتقدین چکیده : آندوسکوپ ها به طور گسترده ای برای تشخیص و درمان اختلالات پزشکی استفاده می شوند. به منظور ممانعت از گسترش عفونت های بیمارستانی، تمام آندوسکوپ ها…

ادامه مطلب

راهنمای بازفرآوری آندوسکوپ

    رئوس مطالب ۱- پیش پاکسازی(پاکسازی اولیه)————————————————–Pre Cleaning ۲- تست نشت———————————————————————–Leak Testing ۳- پاکسازی دستی——————————————————————Manual Cleaning  ۴- آبکشی پس از پاکسازی———————————————————-Rins After Cleaning ۵- ضدعفونی سطح بالا(دستی یا اتوماتیک)—————————————-High Level Disinfection ۶- خشک کردن———————————————————————-Drying ۷- ذخیره…

ادامه مطلب
فهرست